Smestadvannet
Kamera: 5dmkIII
Optikk: 70-200mm
Blender: f/5.6
©